Tin tức Kế toán - Tài chính

  • Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử đầu vào tốt nhất

    Phần mềm hóa đơn điện tử đầu vào do ANA cung cấp không chỉ giúp quản lý hóa đơn nhanh chóng, tập trung, hiệu quả hơn mà còn giúp tiết kiệm chi phí quản lý và thời gian tìm kiếm. Người dùng sẽ không còn lo mất hoặc thất lạc hóa đơn đầu vào.

  • Phần mềm tổng hợp báo cáo tốt nhất hiện nay

    SUM-ANA là chương trình cho phép quản lý tài chính kế toán của từng đơn vị cơ sở hoặc tổng hợp các đơn vị cấp I, cấp II, cấp III. Chương trình có thể in cho một đơn vị cơ sở hoặc tổng hợp tất cả các đơn vị cơ sở

  • Phần mềm kế toán chủ đầu tư áp dụng thông tư...

    Phần mềm kế toán chủ đầu tư PMU – ANA 7.0 là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ thông tin và hệ thống nghiệp vụ kế toán, quản lý. Phần mềm phù hợp với các đơn vị hạch toán và quản lý tài chính kế toán tuân thủ thông tư 79/2019/TT-BTC.

Nhận định - Chia sẻ

Triển khai - Hoạt động

Dự án Quỹ toàn cầu cục AIDS tại Nha Trang

Dự án Quỹ toàn cầu cục AIDS tại Nha Trang

Nhân viên triển khai đi hướng dẫn dự án quỹ toàn cầu Cục AIDS tại Nha Trang

ANA tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Công ty ANA tuyển dụng nhân viên triển khai