Phần mềm kế toán HCSN A-ANA 7.0

A-ANA 7.0 là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp thực hiện các công việc hạch toán kế toán. Phù hợp cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp và Hành chính sự nghiệp có thu.

A-ANA 7.0 sử dụng giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, giúp cho người sử dụng dễ học, dễ nhớ, dễ sử dụng. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ thao tác, người sử dụng đã có thể nắm vững và khai thác có hiệu quả phần mềm trong vào công việc của mình.

Hệ thống sổ sách, báo biểu kế toán phong phú và đa dạng, trình bày khoa học, cho phép khai thác được hầu hết tất cả các thông tin theo yêu cầu của công tác quản lý Tài chính – Kế toán vào bất cứ lúc nào mà bạn cần.

Một số khách hàng tiêu biểu đang tin tưởng và sử dụng A-ANA 7.0: Bộ Y tế; Bộ giáo dục; Viện KSND Tối cao và Viện KSND 63 tỉnh thành; Báo Nhân Dân; Nhà xuất bản chính trị quốc gia; Cục quản lý Dược; Cục Y tế Dự phòng; Bệnh viện TW Huế; Bệnh viện Việt Nam Cu Ba; Bệnh viện Đống Đa…

        Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp A-ANA 7.0 có các chức năng hỗ trợ cả ba khâu chính của bộ phận kế toán, từ nhập số liệu về các nghiệp vụ --> kiểm tra số liệu --> thực hiện các tính toán cần thiết  ->> xuất dữ liệu ra các sổ sách báo cáo theo yêu cầu (Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị). Ngoài ra với chức năng tra cứu cực mạnh của chương trình cho phép người dùng thực hiện tra cứu và phân tích chi tiết tình hình tài chính của đơn vị một cách tức thời và nhanh nhất theo yêu cầu.

        A-ANA 7.0 – Được xây dựng theo kiến trúc Clinent/Server. Việc quản lý và giao tiếp giữa các máy tính dựa trên giao thức chuẩn TCP/IP nên có thể tương thích với tất cả các chương trình Proxy, IP Share, Routers, …

        A-ANA 7.0 – Tương thích hoàn toàn với các hệ điều hành Windows XP, Windows 7, 8, 10 …

        Sản phẩm được cung cấp dưới dạng bộ cài đặt chương trình và các thư viện kèm theo , việc cài đặt có thể được thực hiện dễ dàng bởi người sử dụng. Người sử dụng có thể nhận được hỗ trợ về sử dụng sản phẩm thông qua Web, email, điện thoại hỗ trợ, công cụ điều khiển từ xa.

TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

        A-ANA 7.0 thoả mãn các yêu cầu về công tác quản lý tài chính kế toán theo hệ thống kế toán Hành chính sự nghiệp

Chương trình gồm các chức năng chủ yếu sau:

 • Cho phép quản lý nhiều chương trình, dự án, đề tài
 • Cho phép quản lý nhiều đơn vị như Vụ, phòng ban
 • Phân hệ Kế toán quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Phân hệ Kế toán quản lý thanh toán, công nợ, tạm ứng…
 • Phân hệ Kế toán quản lý thu chi theo mục lục ngân sách, theo dự toán chi hoạt động, chi chương trình, dự án, khoản chi, tiết kiệm chi
 • Quản lý nhiều nguồn kinh phí (vốn ngân sách trung ương, vốn địa phương, vốn tài trợ, vốn khác,…)
 • Quản lý các dự án, chương trình mục tiêu
 • Phân hệ Kế toán quản lý tài sản cố định (tăng, giảm TSCĐ, tính khấu hao…)
 • Phân hệ Kế toán quản lý vật tư hàng hóa (nhập, xuất, tồn)
 • Phân hệ tra cứu, tìm kiếm, thống kê, báo cáo.

 

Về nhập dữ liệu và tra cứu dữ liệu

 • Cho phép quản lý nhiều danh mục (Tài khoản, đơn vị, loại - khoản, mục lục ngân sách, dự án…)
 • Cung cấp đầy đủ chứng từ kế toán (Phiếu thu, phiếu chi, chứng từ khác, phiếu nhập, phiếu xuất, giấy thông báo dự toán kinh phí, giấy rút dự toán và các chứng từ khác)
 • Liệt kê, kiểm tra và tìm kiếm chứng từ
 • Tra cứu dữ liệu theo yêu cầu
 • Tự động kết chuyển tài khoản kế toán, chuyển số dư sang năm sau

 

Về sổ kế toán và báo cáo tài chính

 • Chương trình đáp ứng đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán theo các thông tư mới nhất do Bộ Tài chính ban hành, và theo các hình thức ghi chép mà người sử dụng có thể lựa chọn (Nhật ký chứng từ, nhật ký chung, chứng từ ghi sổ) sao cho phù hợp với yêu cầu quản lí riêng tại từng đơn vị.
 • Hệ thống sổ sách báo cáo trong A-ANA 7.0 được cập nhập và thay đổi thường xuyên khi có sự thay đổi báo cáo do Bộ Tài chính ban hành hoặc theo yêu cầu của đơn vị.
 • Dữ liệu luôn được sao lưu tự động, có thể phục hồi trong trường hợp xảy ra rủi ro. Các báo cáo được kết xuất dưới dang file Report, Excel, Word,… thuận tiện cho người sử dụng thay đổi, chỉnh sửa.

Phần mềm kế toán A-ANA 7.0 được thiết lập phù hợp với những quy định của Chính phủ Việt Nam gồm:

 • Tuân thủ các yêu cầu theo quy định về phần mềm kế toán tài chính của Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005.
 • Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017
 • Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi      ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”
 • Thông tư 40/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 113/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách nhà nước và Kho bạc Nhà nước (TABMIS)
 • Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 09 năm 2017 của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS).
 • Phần mềm tuân thủ và phù hợp với Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006 ngày 30 tháng 3 năm 2006 và các văn bản sửa đổi hiện hành.
 • Thông tư TT185/2010/TT-BTC Ban hành ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2011.
 • Cập nhật thông tư 61/2014TT-BTC để cập nhật 3 mẫu: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT , mẫu số 02-SDKP/ĐVDT, và mẫu số 05-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN
 • Các chuẩn mực kế toán Việt Nam ;
 • Các báo cáo tài chính theo các yêu cầu đặc thù của đơn vị.

Tính năng nổi bật chính:

 • Giao diện màn hình để nhập dữ liệu, khai thác dữ liệu một cách đơn giản, tiện lợi cho người sử dụng, cho phép nhập các thông tin theo biểu mẫu xác lập đảm bảo tính chặt chẽ của thông tin;
 • Giao diện có các thực đơn, màn hình được tiếng Việt hoá, dễ sử dụng, dễ hiểu, dễ nhớ và có hệ thống trợ giúp.
 • Hình thức kế toán có thể áp dụng hình thức: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ hoặc nhật ký sổ cái.
 • Cho phép cập nhật, lưu trữ các thông tin theo các yêu cầu về quản lý tài chính kế toán.
 • Số dư tài khoản, tồn quỹ, công nợ phải thu, phải trả, chi phí phát sinh được xác định tức thời ngay sau khi nhập liệu
 • Tự động hoặc cho phép người dùng thực hiện các bút toán kế toán kết chuyển.
 • Hỗ trợ nhập dữ liệu đa tiền tệ, tự động xử lý chênh lệch tỷgiá và cho phép duy trì hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán bằng hai đồng tiền Việt Nam (VNĐ) và đô la Mỹ (USD).
 • Chương trình có công cụ tìm kiếm chứng từ đã nhập với nhiều điều kiện, khả năng tìm kiếm rất mạnh, chỉ cần nhấp chuột là có thể truy xuất ngược về chứng từ đã tìm thấy. Sau khi tìm kiếm xong có thể xem hoặc in hoặc kết xuất ra EXCEL.
 • Kết xuất ra được các báo biểu trực tiếp hoặc tích hợp cho phép xử lý số liệu trên Excel với đầy đủ mẫu biểu và định dạng, phục vụ cho báo cáo lên các cơ quan cấp trên cũng như trợ giúp cho việc quản trị công tác tài chính kế toán tại đơn vị một cách kịp thời và chính xác. Đặc biệt, chương trình cho phép kết xuất hệ thống báo biểu ra Excel theo khuôn dạng đã định sẵn giúp người sử dụng có thể thay đổi, chỉnh sửa báo biểu một cách thuận tiện.
 • Chạy được trên môi trường nhiều người sử dụng (mạng LAN, WAN)
 • Chương trình phân quyền sử dụng các chức năng, có chế độ ghi nhật ký sử dụng chương trình nhằm phát hiện sai sót và kiểm soát được luồng thông tin.

Đăng ký dùng thử phần mềm Phần mềm kế toán HCSN A-ANA 7.0

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Chưa được kiểm tra