Phần mềm quản lý đề tài dự án khoa học & công nghệ

Phần mềm quản lý đề tài khoa học & công nghệ là hệ thống quản lý Online chạy trên nền web được xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước.

Giúp đơn vị theo dõi, quản lý được quá trình thực hiện các đề tài từ khi bắt đầu đăng ký đến khi đề tài dự án đấy được hoàn thành, và các thông tin liên quan. Giúp đơn vị giảm thiểu thời gian quản lý đề tài dự án, thuận tiện trong việc tra cứu dữ liệu, thông kê và xem in báo cáo mọi lúc mọi nơi...

Phần mềm Quản lý đề tài dự án có thể chạy Online hoặc Offline tùy theo từng đơn vị yêu cầu.

Có các chức năng:

- Quản lý đề tài dự án:

 + Danh sách đăng ký 

 + Danh sách được phê duyệt

 + Gia hạn đề tài

 + Dừng đề tài

 + Báo cáo giữ kỳ

 + Quyết toán chi phí

 + Nghiệm thu

 + Đăng ký kết quả

 + Giao nộp sản phẩm

 + Tặng thưởng

 + Thẩm định kết quả

- Danh mục:

 + Chương trình

 + Loại hình

 + Nguồn kinh phí

 + Tổ chức

 + Cá nhân

- Báo cáo:

 + Báo cáo đề tài

- Hệ thống:

 + Người sử dụng

 + Phân quyền

- Thống kê:

Đăng ký dùng thử phần mềm Phần mềm quản lý đề tài dự án khoa học & công nghệ

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Chưa được kiểm tra