Phần mềm quản lý Nhân sự - Tiền lương

E – Salary 2.0 là hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý nhân sự - tiền lương áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, mọi tổ chức kinh tế - xã hội ở các cấp độ khác nhau. 

Phần mềm có khả năng làm việc từ xa, thông qua internet. Giải pháp của E – Salary 2.0 hướng tới các mô hình doanh nghiệp theo hình thức công ty mẹ - công ty con, chi nhánh trên các vị trí địa lý khác nhau. Dữ liệu của toàn doanh nghiệp, tổ chức được triển khai, cất giữ tập trung tại một máy chủ duy nhất, giúp cho việc quản lí, khai thác được nhanh chóng và kịp thời. Dễ dàng tích hợp với các ứng dụng quản lí tài chính – kế toán – nhân sự khác, đặc biệt là giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP.

E – Salary 2.0 là sự lựa chọn tuyệt vời giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp giải quyết được triệt để những khó khăn trong công tác quản lý nhân sự tiền lương

Các phân hệ chức năng chính trong E – Salary 2.0:

 • Phân hệ quản lí hồ sơ nhân sự
 • Phân hệ quản lí chấm công
 • Phân hệ quản lí tính lương, thưởng, thuế TNCN
 • Phân hệ quản lí bảo hiểm
 • Phân hệ báo cáo và tra cứu dữ liệu

       

1. Phân hệ Quản lí hồ sơ nhân sự:

 • Là công cụ hỗ trợ đắc lực cho phép nhà quản lí theo dõi về tình trạng lao động, chế độ cho người lao động, phần mềm tự động đưa ra các cảnh báo đến hạn nâng lương, hết hạn hợp đồng…
 • Giúp quản lí toàn diện thông tin của người lao động từ ngày vào công ty tới ngày kết thúc hợp đồng lao động.
 • Cung cấp nhiều tiện ích trong tìm kiếm hồ sơ, tìm kiếm thông tin người lao động một cách nhanh chóng, dễ dàng và chính xác.
 • Quản lí, tìm kiếm danh sách nhân viên hiện tại theo phòng ban, trạng thái, tình trạng hợp đồng.
 • Theo dõi, quản lí thông tin nhóm lương, bậc lương, số bảo hiểm, mã số thuế, số tài khoản ngân hàng, quá trình nâng lương, nâng bậc.
 • Quản lí thay đổi chức vụ, các loại phụ cấp, lương kiêm nhiệm,…
 • Quản lí đăng kí các chế độ đặc biệt: làm thêm giờ, đăng kí nghỉ phép, ốm, thai sản, chế độ ưu tiên bà bầu, con nhỏ,...

2. Phân hệ quản lý chấm công

 • Giải quyết triệt để bài toán chấm công phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, tổ chức.
 • Giúp quản lí chi tiết thời gian làm việc của từng nhân viên, tránh tình trạng tính sai công cho người lao động. Cho phép kết nối với các thiết bị chấm công đã được thiết lập để lấy dữ liệu vào ra hàng ngày của nhân viên, tính toán thời gian làm việc, làm thêm giờ, tăng ca,…
 • Quản lí thiết bị máy chấm công, thiết lập các ca làm việc trong ngày, giờ làm việc, thời gian nghỉ giữa ca, thời gian được tính làm thêm giờ, cho phép phân ca chi tiết theo từng tổ, phòng ban.
 • Quản lí đi muộn về sớm, vi phạm chính sách và luật của công ty.
 • Tính toán tổng công làm việc, làm thêm giờ trong tháng.

3. Phân hệ quản lý tiền lương

 • Cho phép người sử dụng tự định nghĩa các tham số, tự thiết lập công thức tính toán, nhập các hệ số, mức lương, mức thưởng,…theo quy định mới nhất của Chính phủ. Do đó người sử dụng quyền chủ động hoàn toàn trong quá trình sử dụng.
 • Cập nhật và kết nối với các phân hệ khác như Phân hệ chấm công (tính công làm việc, công làm thêm giờ, công nghỉ theo chế độ, công đi học tập…), Phân hệ quản lí bảo hiểm (quản lí trích nộp bảo hiểm), Phân hệ tính thuế thu nhập cá nhân (khai báo mức đóng và tỉ lệ thuế TNCN theo ngày hiệu lực…)
 • Tính toán chi tiết các loại lương trong danh mục như: lương theo ca, lương sản phẩm, lương làm thêm giờ, phụ cấp, thưởng… theo nhiều cách khác nhau:

     + Tính lương theo các loại công, thời gian

     + Tính lương theo sản lượng sản phẩm

     + Tính lương và phân bổ theo quỹ lương

     + Tính lương theo hệ số

   …..

 • Tự thiết lập công thức tính lương theo các trường, các hệ số....
 • Khai báo và tính các loại phụ cấp/giảm trừ.
 • Hệ thống báo cáo: Phiếu lương tháng của từng nhân viên.

4. Phân hệ quản lí bảo hiểm

 • Là công cụ hỗ trợ đắc lực cho người làm bảo hiểm quản lí từng đợt phát sinh tăng, giảm bảo hiểm của doanh nghiệp.
 • Tổng hợp chi tiết mức đóng bảo hiểm của người lao động. Mức lương đóng, hệ số đóng, tỉ lệ doanh nghiệp đóng, người lao động đóng….
 • Cập nhật nhanh chóng theo các mẫu khai báo bảo hiểm mới nhất của nhà nước.
 • Cập nhật thông tin phát sinh tăng/giảm bảo hiểm theo mẫu của BHXH.
 • Cập nhật thông tin điều chỉnh như tăng lương, nâng bậc…

E – Salary 2.0 là sự lựa chọn tuyệt vời giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp giải quyết được triệt để những khó khăn trong công tác quản lý nhân sự tiền lương: 

 • Giải quyết triệt để bài toán về chấm công: Quản lý thời gian làm thêm, quản lý chi tiết từng ca làm việc của từng công nhân, từng phòng ban,... Giúp cho doanh nghiệp tránh tình trạng tính công thiếu, sai cho người lao động. 
 • Quản lý chi tiết thông tin nhân viên, tiến trình, lịch sử công tác. Từ đó xây dựng hệ thống thưởng, phạt chi tiết theo từng phòng ban, thời gian (tháng, quý, năm)…

 • Hệ thống tính toán bảng lương tự động, nhanh chóng. Phần mềm là sự kết hợp xuyên suốt,  đồng bộ hài hòa giữa các module chấm công – tính lương – bảo hiểm, đảm bảo sự chính xác tuyệt đối trong quá trình quản lí nhân sự, tiền lương, thưởng và chế độ cho nhân viên.
 • Phần mềm có khả năng làm việc từ xa, thông qua internet. Giải pháp của E – Salary 2.0 hướng tới các mô hình doanh nghiệp theo hình thức công ty mẹ - công ty con, chi nhánh trên các vị trí địa lý khác nhau. Dữ liệu của toàn doanh nghiệp, tổ chức được triển khai, cất giữ tập trung tại một máy chủ duy nhất, giúp cho việc quản lí, khai thác được nhanh chóng và kịp thời.

                + Đảm bảo hệ thống nhất quán về xử lý nghiệp vụ từ đơn vị mẹ đến các đơn vị con.

                + Giúp cho việc tổng hợp và theo dõi thông tin quản trị được nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo tính chính xác cao.

                + Quản trị trọn vẹn dòng luân chuyển thông tin giữa các bộ phận chức năng, giữa các đơn vị trong tổ chức.

 • Dễ dàng tích hợp với các ứng dụng quản lí tài chính – kế toán – nhân sự khác, đặc biệt là giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP.
 • Tính mở và linh hoạt cho phép dễ dàng tùy biến các chức năng trong phần mềm: thay đổi giao diện, yêu cầu nghiệp vụ, các báo cáo đầu ra cho phù hợp với nhu cầu quản lí của từng tổ chức.
 • Hệ thống báo cáo đa dạng, chi tiết theo từng module chức năng trong phần mềm.
 • Phần mềm cho phép phân quyền chi tiết tời từng chức năng công việc cho từng phòng ban, từng người sử dụng nên có tính bảo mật và kiểm soát cao.

Đăng ký dùng thử phần mềm Phần mềm quản lý Nhân sự - Tiền lương

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Chưa được kiểm tra