Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp năm 2020

thuế doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp các loại thuế và lệ phí cho nhà nước. Vậy doanh nghiệp phải nộp những loại thuế như thế nào? Hãy cùng ANA tìm hiểu dưới đây:

Căn cứ vào cơ sở pháp lý

 • Căn cứ thông tư 156/2013/TT/BTC của bộ tài chính: Hướng dẫn thi hành một số điều luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ xung một số điều luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ.
 • Căn cứ thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP thông tư 151/2014/TT-BTC của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.
 • Căn cứ thông tư 33/VBHN-BTC  của bộ tài chính : Hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài.
 • Căn cứ thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
 • Căn cứ thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính: Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính.
 • -Căn cứ thông tư số 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Bộ tài chính
 • Căn cứ ghị quyết 1269/2011/UBTVQH12 của uy ban thường trực quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường
 • Căn cứ ghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ, đặc biệt và luật sửa đổi, bổ xung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Căn cứ uật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005
 • Căn cứ uật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010
 • Căn cứ luật Thuế tài nguyên năm 2009

Nội dung phân tích các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

1. Thuế môn bài

Theo quy định khoản 2 điều 17 thông tư 156/2013/TT/BTC  thuế môn bài là thuế nộp hằng năm được thực hiện như sau:

Đối với đơn vị mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầy hoạt động kinh doanh

Đối với các cơ sở mới thành lập kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày kêt từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Mức nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp

Thuế môn bải cho doanh nghiệp

Mục II khoản 1 văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC cũng quy định về việc nộp thuế môn bài:

Đối với đơn vị đang kinh doanh hoặc mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng đầu năm thì phải nộp mức môn bài cả năm.

Đối với đơn vị đang kinh doanh hoặc mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì phải nộp 50% mức môn bài cả năm.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 các doanh nghiệp sẽ căn cứ vào tình hình sản xuất của doanh nghiệp để nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính như sau:

Căn cứ vào quá trình sản xuất, kinh doanh, thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hằng quý

Thuế thu nhập phải nộp = (thuế thu nhập tính thuế - phần trích lập quỹ(nếu có)) x thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế tạm nộp theo quý và quyết toán theo năm.

3. Thuế VAT

Thuế VAT là loại thuế khai theo tháng, có những trường hợp phải kê theo quý quy định ở thông tư 151/2014/TT-BTC.

Đối với khai thuế VAT theo tháng thời hạn chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

Đối với kê khai thuế VAT theo quý thời hạn nộp là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau, với những trường hợp phát sinh thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

Khai  thuế VAT theo quý với những đối tượng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung xấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống.

Thuế giá trị gia tăng được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

4. Thuế  thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động có trách nhiệm thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý hoặc theo từng lần phát sinh thay cho người lao động.

>>> Xem thêm Những thông tin cần biết về thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Phần mềm kế toán ANA hỗ trợ các bạn khai thuế qua mạng, thuận lợi trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với nhà nước, tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc kê khai thuế.

Liên hệ với ANA để được tư vấn phần mềm tốt hơn với những tính năng ưu việt và chế độ hỗ trợ khi sử dụng phần mềm, ANA cam kết sẽ đem lại sự hòi lòng cho quý khách hàng.