Đón chào năm tài chính mới. ANA đáp ứng chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp mới theo thông tư 107/2017/TT-BTC

Công ty cổ phần công nghệ dịch vụ thương mại ANA sẽ chính thức phát hành Phần mềm kế toán HCSN A- ANA7.0  đáp ứng Thông tư 107/2017/TT-BTC và 324/2016/TT-BTC.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành 02 Thông tư có hiệu lực chính thức từ ngày 01/01/2018 với rất nhiều sự thay đổi lớn về nghiệp vụ kế toán và sổ sách - báo cáo:

- Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 185/2010/TT-BTC.

- Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước  thay thế Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC và các Thông tư bổ sung, sửa đổi.

Phần mềm ANA9.0.NET 2019 sẽ đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ, phù hợp với các thông tư, quy định mới nhất của Nhà nước dành cho khối Hành chính sự nghiệp. Ngoài ra, những tính năng mới trên ANA9.0.NET phiên bản mới sẽ giúp các cán bộ kế toán hoàn thành công việc nhanh hơn, chính xác hơn.