Học phí , chi phí  và phần mềm quản lý học phí trong giáo dục đào tạo

 

Học phí là khoản tiền người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Mức học phí được xác định theo lộ trình bảo đảm chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo do Chính phủ quy định, đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học.

Học sinh, sinh viên nhiều, nhiều việc phát sinh gây khó khăn trong việc quản lý học phí. Chính vì vậy việc áp dụng công nghệ hỗ trợ quản lý học phí đang được rất nhiều trường học và trung tâm sử dụng.

 Học phí, chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo

1.Chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo gồm toàn bộ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý, chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ trực tiếp và gián tiếp hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục.

Mức thu dịch vụ tuyển sinh mà người dự tuyển phải nộp khi tham gia xét tuyển, thi tuyển được xác định theo lộ trình tính đúng, tính đủ.

 2. Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

3. Trẻ em mầm non 05 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí.

4. Trẻ em mầm non 05 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều này và học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định.

5. Cơ chế thu và quản lý học phí, các khoản thu dịch vụ trong hoạt động giáo dục được quy định như sau:

a) Chính phủ quy định cơ chế thu và quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập;

b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học do địa phương quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua;

d) Cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và các dịch vụ khác bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý. Thực hiện công khai chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo và mức thu theo cam kết trong đề án thành lập trường, công khai cho từng khóa học, cấp học, năm học theo quy định của pháp luật.

Phần mềm hỗ trợ quản lý thu học phí

Phần mềm quản lý học phí áp dụng cho tất cả các trường mầm non đến đại học. Đây là một ứng dụng công nghệ giúp các trường học thuận tiện trong việc quản lý học phí của học sinh, sinh viên.

Tính năng kỹ thuật phần mềm quản lý học phí E-SCHOOLFEES 2.0

Sử dụng ngôn ngữ lập trình: Microsoft Visual Basic .NET 2008

Sử dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server 2005

Công cụ hỗ trợ giao diện: NetAdvantage for . Net 2009

Các báo cáo sử dụng công cụ Crystal Report 2008. Microsoft Excel 2007

Sử dụng Font Unicode – bộ mã tiếng việt tiêu chuẩn

Đặc điểm của phần mềm quản lý học phí E-SCHOOLFEES 2.0

E-SCHOOLFEES 2.0 là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ thông tin và hệ thống nghiệp vụ tài chính – tín dụng, giúp hoạt động thu học phí được quản lý, tường tác và vận hành chặt chẽ theo một quy trình thống nhất.

E-SCHOOLFEES 2.0 thiết kế theo hệ thống mở dưới dạng các module cho phép dễ dàng tùy biến theo nhu cầu đặc thù của từng tổ chức.

E-SCHOOLFEES 2.0 cho phép phân quyền chi tiết đến từng cá nhân về từng khối chức năng công việc liên quan tới từng người sử dụng nên có tính bảo mật cao.

Phần mềm E-SCHOOLFEES 2.0 xây dựng trên nền tảng hệ thống pháp lý là những nghị định và Quyết định mới nhất hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo về việc thu tiền học phí.

E-SCHOOLFEES 2.0 giúp người sử dụng có thể tùy chỉnh hoặc yêu cầu nhà sản xuất chỉnh sửa phần mềm theo ý để đáp ứng được tối đa mọi nhu cầu sử dụng.

Với 16 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên gia về tài chính kế toán ANA cam kết mang đến khách hàng những sản phẩm  tốt nhất đáp ứng đày đủ các nhu cầu sử dụng của quý khách hàng. ANA nhất quán và minh bạch thống nhất trên toàn quốc với giá bán các sản phẩm và phí dịch vụ.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ

Công ty Cổ phần Công nghệ Dịch vụ Thương mại ANA

Điện thoại: 0247.303.8880 – 0247.303.8881 – 0247.303.8885

Email: kinhdoanhana.sjc@gmail.com

Website: https://anavn.com.vn/