Những điều cần biết về phần mềm kế toán ANA

Công ty cổ phần công nghệ dịch vụ thương mại ANA là doanh nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ cung cấp giải pháo công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ. Cung cấp các loại phần mềm quản trị nhằm tăng cường công tác quản lý kinh tế, tài chính kế toán cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội.

Phần mềm kế toán ANA sử dụng công nghệ gì?

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng

 • Module Kế toán quản lý thanh toán  công nợ tạm ứng.
 • Sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, VB.NET
 • Sử dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Sever 2008 trở lên
 • Công cụ hỗ trợ giao diện : NetAdvantage for .NET 2017
 • Các báo cáo sử dụng công cụ Crstal report 2008. Microsoft Excel 2007
 • Sử dụng Font Unicode – Bộ mã tiếng việt tiêu chuẩn
 • Chương trình phần mềm được thiết kế theo kiến trúc 3 lớp.

Mô hình phần mềm kế toán ANA

Các phân hệ chính của phần mềm

 • Module Kế toán quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Module Kế toán quản lý thanh toán  công nợ tạm ứng.
 • Module Kế toán Tổng hợp.
 • Module Kế toán Công nợ phải thu, phải trả
 • Module Kế toán quản lý vật tư hàng hóa, kho hàng.
 • Module quản lý tài sản cố định (tăng giảm tài sản và tính khấu hao).
 • Module quản lý dự án, chương trình mục tiêu.
 • Module Kế toán quản lý nhiều đơn vị.

Cam kết dịch vụ

1. Bảo mật thông tin và quyền sở hữu

          Công ty ANA đảm bảo tuyệt đối, bí mật những thông tin do quý đơn vị cung cấp để đưa vào trong chương trình phần mềm.

          Cam kết bàn giao chương trình phần mềm cho quý đơn vị theo đúng các tính năng kỹ thuật, tính năng nghiệp vụ đã nêu và đúng thời hạn.

2. Đào tạo

          ANA cam kết đảm bảo đào tạo cho các cán bộ liên quan của quý đơn vị nắm bắt và khai thác thành thạo chương trình phần mềm của công ty trong khoảng thời gian gắn nhất.

3. Hỗ trợ trong quá trình sử dụng phần mềm

ANA sẽ cử các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin để hỗ trợ quý đơn vị triển khai sử dụng phần mềm.

Phối hợp với quý đơn vị trong việc xem xét, rà xoát số liệu nếu quý đơn vị có nhu cầu.

Các chuyên gia sẽ thường trực và tư vấn, hỗ trợ cho Quý đơn vị 24/7

4. Quy trình và thời hạn bảo hành

ANA cam kết bảo hành miễn phí trong thời hạn 12 tháng. Bảo hành các lỗi của chương trình phần mềm hoặc cài đặt lại chương trình bị hỏng hoặc phần cứng máy tính có sự cố.

ANA trợ giúp cho Quý đơn vị trong công tác khôi phục số liệu đã có trong trường hợp phần mềm có sự c, hoặc ổ cứng xảy ra sự cố.

Sau thời hạn bảo hành nếu Quý đơn vị có nhu cầu bảo trì phần mềm cho các năng tiếp theo thì công ty ANA sẽ tiếp túc thực hiện công việc bảo trì, chi phí cho việc bảo trì bổ sung thêm sẽ được hai bên thỏa thuận.

Tìm hiểu thêm về các phần mềm ANA