Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu

Tại nghi quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 2 tháng 6 năng 2020 V/v điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Chính thức tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu đồng lền 11 triệu đồng/tháng.

giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Áp dụng mức tăng giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo điều 1 nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 thì mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

  • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
  • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng..

Như vậy, so với trước thì mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế tăng 2 triêu/tháng và đối với người phụ thuộc tăng 800 ngàn đồng/tháng

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân

Theo thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập tính thuế và thuế xuất từ tiền lương, tiền công cụ thể:

Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

  • Các khoản giảm trừ gia cảnh
  • Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí
  • Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học…

Dưới đây là một số mức thu nhập phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Mức thu nhập

Đối tượng

Thu nhập phải chịu thuế

Theo mức giảm trừ cũ

Theo mức giảm trừ mới

Mức 1

Không có người phụ thuộc

Trên 9 triệu/tháng

Trên 11 triệu/tháng

Mức 2

Có 1 người phụ thuộc

Trên 12,6 triệu/tháng

Trên 15,4 triệu/tháng

 

Mức 3

Có 2 người phụ thuộc

Trên 16,2 triệu/tháng

Trên 19.8 triệu/tháng

Mức 4

Có 3 người phụ thuộc

Trên 19.8 triệu/tháng

Trên 24 ,2 triệu/tháng

Có thêm 1 người phụ thuộc sẽ giảm trừ thêm 4,4 triệu/tháng

 

Trên đây đây là thông tin giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân mà ANA chia sẻ với các bạn.

>> Phần mềm kế toán online

>> Phần mềm kế toán doan nghiệp

>> Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

>> Chi phí tiếp khách hợp lý