Triển khai phần mềm Kế toán dự án IFad Bến Tre - TT 107 [Ngày 09/05/2018]

Một số hỉnh ảnh triển khai phần mềm Kế toán dự án IFad Bến Tre - TT 107ngày 09-05-2018

Trong chuyến công tác tại IFAD Bến Tre, có đồng chí Mai Thị Tuyết làm trưởng đoàn cùng 2 cán bộ nhân viên công ty, đã có một số buổi đào tạo và hướng dẫn các cán bộ của IFAD Bến Tre về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công việc khi sử dụng phần mềm ANA.

                                 H-1.1 Triển khai đào tạo phần mềm Kế toán dự án P-ANA 7.0 cho đơn vị IFAD Bến Tre        

                                    H-1.2 Triển khai đào tạo phần mềm Kế toán dự án P-ANA 7.0 cho đơn vị IFAD Bến Tre

                                      H-1.3 Triển khai đào tạo phần mềm Kế toán dự án P-ANA 7.0 cho đơn vị IFAD Bến Tre

                                      H-1.4 Triển khai đào tạo phần mềm Kế toán dự án P-ANA 7.0 cho đơn vị IFAD Bến Tre

                                          H-1.5 Triển khai đào tạo phần mềm Kế toán dự án P-ANA 7.0 cho đơn vị IFAD Bến Tre