Phần mềm kế toán online ANA (ANA ONLINE) là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh của công nghệ thông tin, lập trình website và hệ thống nghiệp vụ tài chính – kế toán –...">
ANA Load

Phần mềm kế toán ANA Online - Đầu tư công (Chủ đầu tư), Hành chính SN

Phần mềm kế toán ANA Online - Đầu tư công (Chủ đầu tư), Hành chính SN

Phần mềm kế toán online ANA (ANA ONLINE) là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh của công nghệ thông tin, lập trình website và hệ thống nghiệp vụ tài chính – kế toán – quản trị. E-ANA 9.0 là sự lựa chọn tuỵệt vời cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động thuộc mọi ngành nghề kinh doanh, mọi loại hình tổ chức.

ANA-ONLINE với khả năng linh hoạt, hoạt động trên nền tảng website quen thuộc, dễ sử dụng và cho phép khách hàng tùy chọn cơ sở dữ liệu, tự thiết lập báo cáo, tự lựa chọn phương pháp hạch toán, hỗ trợ nhiều hình thức sổ, báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và theo yêu cầu quản trị riêng của đơn vị.

Đăng ký dùng thử phần mềm Phần mềm kế toán ANA Online - Đầu tư công (Chủ đầu tư), Hành chính SN

(Bộ cài sẽ được gửi về địa chỉ email)
Chưa được kiểm tra

Phần mềm kế toán ANA Online - Đầu tư công (Chủ đầu tư), Hành chính SN