Phần mềm quản lý Quỹ tín dụng Vi mô ANA - FUND 2.0

          Xuất phát từ những quy định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước và thực tiễn yêu cầu hoạt động của các Quỹ tín dụng, ANA – FUND 2.0 là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ thông tin và hệ thống nghiệp vụ Tài chính – Tín dụng – Kế toán. ANA – FUND 2.0 được thiết kế theo hệ thống mở dưới dạng các module cho phép dễ dàng tuỳ biến theo nhu cầu đặc thù của từng tổ chức hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành hoạt động Quỹ.

          Phần mềm hiện đang được nhận được sự tín nhiệm và tin dùng bởi nhiều Quỹ tín dụng trên toàn quốc:

1 - Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Trà Vinh.

2 - Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế tỉnh Đắk Nông.

3 - Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai.

4 - Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Ninh Thuận.

5 - Quỹ phụ nữ phát triển tỉnh Hà Tĩnh.

6 - Qũy 3PAD hỗ trợ phụ nữ tỉnh Bắc Kạn.

7 - Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo tỉnh Thái Nguyên.

8 - Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ PTKT Nông Thôn(Quỹ DZAMBALA).

9 - Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Quận Long Biên(Quỹ SEDA).

10 - Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Hà Giang.

11 - Viện Tài Chính Vi Mô & Phát Triển Cộng Đồng(Quỹ MACDI).

        ANA-FUND 2.0 được chia thành 3 phân hệ chính: Tín dụng – Tiết kiệm – Kế toán. Các phân hệ liên kết chặt chẽ với nhau, người sử dụng chỉ cần cập nhật số liệu đầu vào phát sinh ở một phân hệ, chương trình sẽ tự động cập nhật tương ứng vào các phân hệ khác, tính toán và đưa ra các báo cáo kế toán dưới dạng Report, Excel..., từ đó phân tích hoạt động tín dụng, hoạt động tiết kiệm và báo cáo theo quy định của NHNN và Bộ Tài chính. Các số liệu được lưu giữ trong một cơ sở dữ liệu thống nhất, có khả năng khai báo, phân tích, thống kê phục vụ cho công tác lập kế hoạch, hoạch định phương hướng trong hoạt động tín dụng.

TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

* Quản lý thông tin đợn vị sử dung, người dùng, nhóm người dùng: mã đăng nhập, mật khẩu,...

 • Hệ thống tự động sao lưu dữ liệu định kỳ hàng tuần, hàng tháng.
 • Phần mềm cho phép phân quyền chi tiết đến từng cá nhân về từng khối chức năng công việc liên quan tới từng người sử dụng nên có tính bảo mật và tính kiểm soát cao.
 • Phần mềm cho phép khóa sổ toàn bộ hoặc khóa sổ từng phòng giao dịch để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu sau khi sổ sách đã được lập.

* Quản lý và tra cứu được các nhóm thông tin của khách hàng và thành viên:

 • Thông tin chung của khách hàng: Mã khách hàng, loại khách hàng, tên khách hàng, ngày sinh, số CMND, hộ khẩu thường trú, thông tin liên hệ …
 • Thông tin về các giấy tờ liên quan: hộ khẩu, hộ chiếu, …
 • Thông tin về gia đình: tên, năm sinh, số CMND … của vợ/chồng, con, cháu…
 • Thông tin về mức thu nhập hàng tháng.
 • Thông tin về tài khoản mở tại các TCTD khác
 • Thông tin về người thừa kế, bảo lãnh…

* Nghiệp vụ tiết kiệm

 • Quản lí các loại sản phẩm, lãi suất, phương thức tính lãi, trả lãi
 • Theo dõi tiết kiệm bắt buộc và tiết kiệm tự nguyện
 • Thực hiện nhanh chóng các giao dịch:
 • Mở sổ tiết kiệm.
 • Gửi/ Rút thêm tiền.
 • Dự thu tiết kiệm hàng tháng.
 • Trả gốc/lãi tiết kiệm.
 • Lãi nhập gốc.
 • Tất toán.
 • Hỗ trợ tìm kiếm thông tin theo nhiều điều kiện như: Phòng giao dịch, trạng thái, khu vực,…
 • Phần mềm cho phép hạch toán trực tiếp các giao dịch tiết kiệm tạo chứng từ kế toán một cách nhanh chóng chỉ bằng một cái lick chuột.

* Nghiệp vụ tín dụng vi mô

 • Quản lí giải ngân theo nguồn: Mã nguồn vốn, dòng tiền, hạn mức, thời gian…
 • Quản lí sản phẩm:

                   + Mã sản phẩm, tên sản phẩm, loại sản phẩm, thời hạn vay, cơ sở tính lãi, hình thức tính lãi, loại lãi suất…

                   + Cho phép xây dựng sản phẩm đa dạng theo nhiều hình thức trả gốc lãi: Theo tuần, theo tháng, theo quý, cuối kỳ.....

 • Quản lí lãi suất:

                   + Mã lại suất, loại lãi suất, ngày áp dụng,..

                   + Cho phép thiết lập, thay đổi, xoá bỏ lãi suất mặc định.

                   +  Cho phép tạo những lãi suất đặc biệt cho khách hàng/dự án đặc biệt.

 • Quản lí hợp đồng tín dụng:

                   + Thông tin hợp đồng: Số hợp đồng, ngày hợp đồng,…

                   + Nhóm khách hàng.

                   + , Ân hạn gốc, ân hạn gốc lãi, khoảng nợ, gia hạn nợ.

 • Quản lí kế hoạch trả nợ

                   +  Thông tin hợp đồng vay. 

                   + Thông tin lãi suất: mã lãi suất, loại lãi suất, biên độ,…

                   + Thông tin nguồn vốn.

                   + Hình thức trả gốc, lãi.

                   + Tài sản đảm bảo hoặc hợp đồng thế chấp.

                   + Phần mềm cho phép cán bộ các phòng giao dịch cũng như quản trị hệ thống lập kế hoạch về tiền mặt, theo dõi dòng tiền theo kế hoạch giúp dễ dàng cho lãnh đạo điều chuyển vốn và quản lý dòng tiền.

                    + Phần mềm cho phép hạch toán trực tiếp các giao dịch tín dụng tạo chứng từ kế toán một cách nhanh chóng chỉ bằng một cái lick chuột.

 • Quản lí nợ quá hạn: Phân loại và Quản lí nợ theo từng nhóm từ nhóm 1-5. Cho phép kết chuyển nợ quá hạn theo quy định của NHNN
 • Giao dịch tín dụng:

                   + Cho phép thực hiện thu/ phát vốn theo nhóm.

                   + Thực hiện phát vốn và thu tiết kiệm quy định.

                   + Thu gốc/ lãi.

                   + Trích lập dự phòng chung và cụ thể. 

                   + Xử lý nợ: chuyển nợ quá hạn, xóa nợ…

                   + Gửi tiết kiệm

                   + Trả trước gốc lãi vay

* Nghiệp vụ kế toán

 •     Quản lý hệ thống tài khoản, xác định và thay đổi cấu trúc tài khoản, đáp ứng yêu cầu quản lý.
 •     Lưu giữ hoạt động tài khoản và bảng cân đối kế toán theo trình tự thời gian.
 •     Phần mềm cho phép quản lý trạng thái của tài khoản và kích hoạt chúng: đóng, mở, khóa, khóa tạm thời…
 •     Với phân hệ thu - chi chương trình cho phép bạn thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ về Thu tiền mặt, Chi tiền mặt, Phiếu thanh toán tạm ứng, Giấy báo có, Giấy báo nợ, Ủy nhiệm chi,...
 •     Quản lí số dư các tài khoản, số dư TSCĐ, bảng khấu hao TSCĐ...
 •     Có khả năng tổng hợp tự động các bút toán ghi sổ kế toán từ các phân hệ nghiệp vụ khác.
 •     Cho phép kiểm soát, duyệt, hủy duyệt các giao dịch phát sinh.
 •     Tra cứu giao dịch theo nhiều tiêu chí: từ ngày… đến ngày…, trạng thái giao dịch,…

* Hệ thống báo cáo, mẫu biểu, bảng kê Tín dụng – Tiết kiệm – Kế toán:

+ Tuân thủ theo các quy định của NHNN, Bộ Tài Chính và yêu cầu quản lý riêng của từng đơn vị...

+ Hệ thống báo cáo tín dụng và tiết kiệm linh hoạt, dễ xem.

 •   Báo cáo dư nợ gốc lãi theo thành viên, theo hợp đồng, theo mục đích sử dụng, theo ngồn vốn, theo sản phẩm.....
 •   Báo cáo được phân cấp theo tổ nhóm, khu vực theo từng phòng giao dịch.

Với mỗi phân hệ phần mềm cung cấp những chức năng tra cứu linh hoạt cùng lúc với nhiều chỉ tiêu khác nhau giúp người dùng nhanh chóng kiểm tra số liệu và dễ dàng phát hiện sai lệch số liệu.

        ANA-FUND 2.0 được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới nhất: ngôn ngữ lập trình Microsft Visual Basic.NET 2008, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsft SQL Server 2014, Công cụ hỗ trợ giao diện NetAdvantage for.NET 2012 Vol. 2 CLR 2.0, Công cụ tạo báo cáo Crystal Report 2008, Microsoft Excel 2013, bộ font UNICODE tiêu chuẩn. Giao diện hoàn toàn bằng Tiếng Việt, bố cục đẹp, hài hoà dễ sử dụng. Các khái niệm, ngôn từ, quy tắc theo quy chuẩn của lĩnh vực Tài chính - Kế toán, giúp khách hàng dễ tiếp cân và sử dụng thành thạo trong thời gian ngắn nhất.

        Phần mềm quản lý Quỹ tín dụng vi mô ANA-FUND2.0 có các chức năng hỗ trợ cả ba khâu chính của bộ phận tín dụng, tiết kiệm và tài chính, từ nhập số liệu về các nghiệp vụ, thực hiện các tính toán cần thiết đến xuất ra các sổ sách, báo cáo cho phép các lãnh đạo đơn vị phân tích chi tiết tình hình tài chính, tín dụng, tiết kiệm của đơn vị, qua đó có thể có các quyết định chính xác và kịp thời:

 • Giao diện màn hình để nhập dữ liệu và khai thác dữ liệu hoàn toàn bằng tiếng Việt, dễ sử dụng, dễ hiểu, dễ nhớ, đơn giản, tiện lợi cho người sử dụng.
 • ANA – FUND 2.0 đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kế toán tài chính, tín dụng, tiết kiệm cũng như yêu cầu về quản lý đặc thù của Quý đơn vị: Số dư tài khoản, tồn quỹ, công nợ phải thu, công nợ phải trả, quản lý nợ vay, quản lý tiết kiệm bắt buộc, tính dự thu tiết kiệm bắt buộc, tính lãi tiết kiệm bắt buộc, tính lãi nợ vay, chi phí phát sinh....
 • Tự động hoặc cho phép người dùng thực hiện các bút toán kế toán kết chuyển
 • Chương trình có công cụ tìm kiếm chứng từ đã nhập với nhiều điều kiện, khả năng tìm kiếm rất mạnh, chỉ cần nhấp chuột là có thể truy xuất ngược về chứng từ đã tìm thấy. Sau khi tìm kiếm xong có thể xem hoặc in
 • Kết xuất ra được các báo biểu trực tiếp hoặc tích hợp cho phép xử lý số liệu trên Excel phục vụ cho báo cáo lên các cơ quan liên quan cũng như trợ giúp cho việc quản trị tại đơn vị một cách kịp thời và chính xác
 • Cho phép xem trước khi in tất cả các báo cáo, kết xuất báo cáo ra các tệp có khuôn dạng khác như Microsoft Excel, Doc, Pdf,Text …
 • Chạy được trên môi trường nhiều người sử dụng (Client/Server)
 • Cho phép trích lọc một số thông tin tùy ý ra Excel
 • Liên kết được phần tín dụng, tiết kiệm và kế toán.

Đăng ký dùng thử phần mềm Phần mềm quản lý Quỹ tín dụng Vi mô ANA - FUND 2.0

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Chưa được kiểm tra