Phần mềm Quản lý Trang thiết bị

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

      I.QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ SỬ DỤNG TTB

1.Khai báo Danh mục TTB
2.Cập nhật Phiếu tăng TTB
3.Cập nhật ghi giảm TTB
4.Cập nhật chức năng điều chuyển TTB
5.Cập nhật trạng thái sử dụng tức thời
6.Thống danh sách TTB
II.QUY TRÌNH SỬA CHỮA TTB
1.Lập đề nghị sửa chữa
2.Tiếp nhận yêu cầu
3.Khảo sát lập dự trù sửa chữa
4.Duyệt dự trù
5.Thực hiện công việc sửa chữa
6.Nghiệm thu công việ
III.QUY TRÌNH QUẢN LÝ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG TTB
1.Phiếu kế hoạch bảo trì
2.Danh sách các TTB cần bảo trì
3.Phiếu thực hiện công việc bảo trì
IV.QUẢN LÝ THÔNG TIN KIỂM ĐỊNH, CẤP PHÉP TTB
1.Phiếu kiểm định
2.Cấp giấy phép
V.TRA CỨU DỮ LIỆU
VI.BÁO CÁO
1.Báo cáo thống kê TTB
2.Báo cáo sửa chữa TTB
3.Báo cáo bảo trì, bảo dưỡng
4.Báo cáo quản trị khác

1. Qun lý và vn hành

Hthng trc tuyến

Minh bch, nhanh chóng

Mi lúc, mi nơi

2. Vn hành thun tin

Quá trình sử dụng cơ sở vt cht, thiết bddàng

Thng nht, tránh chng chéo

3. Hiu sut sdng trang thiết b

Thng kê thi gian, mc độ sử dụng ti từng trang, thiết b

Biết đưc hiu sut hot đng, phương án hp lý, kịp thi.

Hạn chế tht thoát, hao mòn.

  • Hệ thống duy nht

Nói không vi kim kê truyn thng

Ddàng ly dữ liu, chia svà theo dõi

5. Quyn truy cp, bo mật thông tin

Phân quyn, gii hạn tùy vào đi tưng sử dng.

Đảm bảo về độ bảo mt thông tin.

 

 

 

  

Đăng ký dùng thử phần mềm Phần mềm Quản lý Trang thiết bị

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Chưa được kiểm tra