Phần mềm kế toán Doanh nghiệp E-ANA 7.0

E- ANA 7.0 là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh của công nghệ thông tin và hệ thống nghiệp vụ tài chính – kế toán – quản trị. E-ANA 7.0 là sự lựa chọn tuỵệt vời cho các Doanh nghiệp hoạt động thuộc mọi ngành nghề kinh doanh, mọi loại hình tổ chức. E-ANA 7.0 với khả năng linh hoạt, dễ sử dụng và cho phép khách hàng tùy chọn cơ sở dữ liệu, tự thiết lập báo cáo, tự lựa chọn phương pháp hạch toán, hỗ trợ nhiều hình thức sổ, báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và theo yêu cầu quản trị riêng của đơn vị.

Phần mềm kế toán Doanh nghiệp E-ANA 7.0 hỗ trợ hoàn hảo cả ba khâu chính của bộ phận kế toán, từ nhập số liệu  --> kiểm tra số liệu --> thực hiện các tính toán cần thiết  --> xuất dữ liệu ra các sổ sách báo cáo theo yêu cầu (Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị) , ngoài ra với chức năng tra cứu cực mạnh của chương trình cho phép người dùng thực hiẹn tra cứu và phân tích chi tiết tình hình tài chính của đơn vị một cách tức thời và nhanh nhất theo yêu cầu.

Phần mềm đang được áp dụng rất thành công tại hàng ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn quốc, tiêu biểu như: Tổng công ty Vinaconex và các công ty thành viên; Tổng công ty VIDIFI; Công ty Thiết bị Bưu điện; Công ty Bia Nghệ An;...

E- ANA 7.0 là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh của công nghệ thông tin và hệ thống nghiệp vụ tài chính – kế toán – quản trị. E-ANA 7.0 là sự lựa chọn tuỵệt vời cho các Doanh nghiệp hoạt động thuộc mọi ngành nghề kinh doanh, mọi loại hình tổ chức. E-ANA 7.0 với khả năng linh hoạt, dễ sử dụng và cho phép khách hàng tùy chọn cơ sở dữ liệu, tự thiết lập báo cáo, tự lựa chọn phương pháp hạch toán, hỗ trợ nhiều hình thức sổ, báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và theo yêu cầu quản trị riêng của đơn vị.

Phần mềm kế toán Doanh nghiệp E-ANA 7.0 hỗ trợ hoàn hảo cả ba khâu chính của bộ phận kế toán, từ nhập số liệu về các nghiệp vụ kế toán --> kiểm tra số liệu --> thực hiện các tính toán cần thiết đến --> xuất dữ liệu ra các sổ sách báo cáo theo yêu cầu (Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị) , ngoài ra với chức năng tra cứu cực mạnh của chương trình cho phép người dùng thực hiẹn tra cứu và phân tích chi tiết tình hình tài chính của đơn vị một cách tức thời và nhanh nhất theo yêu cầu.

E-ANA 7.0 – Được xây dựng theo kiến trúc Clinent/Server. Việc quản lý và giao tiếp giữa các máy tính dựa trên giao thức chuẩn TCP/IP nên có thể tương thích với tất cả các chương trình Proxy, IP Share, Routers,…

Sản phẩm được cung cấp dưới dạng bộ cài đặt chương trình và các thư viện kèm theo , việc cài đặt có thể được thực hiện dễ dàng bởi người sử dụng. Người sử dụng có thể nhận được hỗ trợ về sử dụng sản phẩm thông qua Web, email, điện thoại hỗ trợ, công cụ điều khiển từ xa.

Các Phân hệ chính trong phần mềm:

 • Module Kế toán quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
 • Module Kế toán quản lý thanh toán công nợ tạm ứng.
 • Module Kế toán Tổng hợp.
 • Module Kế toán Công nợ phải thu, phải trả
 • Module Kế toán quản lý vật tư hàng hóa, kho hàng.
 • Module quản lý tài sản cố định (tăng giảm tài sản và tự động tính khấu hao).
 • Module Kế toán quản lý nhiều đơn vị.
 • Module Kế toán thuế giá trị gia tăng.
 • Module kế toán Lương và thuế thu nhập cá nhân.
 • Hệ thống tra cứu chứng từ.
 • Hệ thống các Báo cáo (Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị)

Phần mềm kế toán Doanh nghiệp E-ANA 7.0 hỗ trợ hoàn hảo cả ba khâu chính của bộ phận kế toán, từ nhập số liệu về các nghiệp vụ --> kiểm tra số liệu --> thực hiện các tính toán cần thiết đến --> xuất dữ liệu ra các sổ sách báo cáo theo yêu cầu (Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị) , ngoài ra với chức năng tra cứu cực mạnh của chương trình cho phép người dùng thực hiẹn tra cứu và phân tích chi tiết tình hình tài chính của đơn vị một cách tức thời và nhanh nhất theo yêu cầu.

 • E-ANA 7.0 – Được xây dựng theo kiến trúc Clinent/Server. Việc quản lý và giao tiếp giữa các máy tính dựa trên giao thức chuẩn TCP/IP nên có thể tương thích với tất cả các chương trình Proxy, IP Share, Routers,…
 • E-ANA 7.0 – Tương thích  với mọi hệ điều hành XP, Vista, Windows 7. Windows 10… Sản phẩm được cung cấp dưới dạng bộ cài đặt chương trình và các thư viện kèm theo , việc cài đặt có thể được thực hiện dễ dàng bởi người sử dụng. Người sử dụng có thể nhận được hỗ trợ về sử dụng sản phẩm thông qua Web, email, điện thoại hỗ trợ, công cụ điều khiển từ xa.
 • Giao diện có các thực đơn, màn hình được tiếng Việt hoá, dễ sử dụng, dễ hiểu, dễ nhớ. Giao diện màn hình để nhập dữ liệu, khai thác dữ liệu một cách đơn giản, tiện lợi cho người sử dụng, cho phép nhập các thông tin theo biểu mẫu xác lập đảm bảo tính chặt chẽ của thông tin;
 • Tuân thủ các yêu cầu theo quy định về phần mềm kế toán tài chính của Bộ Tài chính quyđịnh tại Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005.
 • Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán dự án được áp dụng theo chế độ kế toán Doanh nghiệp, được quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, Thông tư 133 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi. Hệ thống biểu mẫu sổ kế toán và báo cáo tài chính tuân thủ theo quy định mới nhất của Bộ Tài chính và theo yêu cầu quản lý riêng của đơn vị.
 • Hình thức kế toán có thể áp dụng đa dạng về hình thức: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ hoặc nhật ký sổ cái.
 • Cho phép cập nhật, lưu trữ các thông tin theo các yêu cầu về quản lý tài chính kế toán. Số dư tài khoản, tồn quỹ, công nợ phải thu, phải trả, chi phí phát sinh được xác định tức thời ngay sau khi nhập liệu
 • Tự động hoặc cho phép người dùng thực hiện các bút toán kế toán kết chuyển.
 • Chương trình có công cụ tìm kiếm chứng từ đã nhập với nhiều điều kiện, khả năng tìm kiếm rất mạnh, chỉ cần nhấp chuột là có thể truy xuất ngược về chứng từ đã tìm thấy. Sau khi tìm kiếm xong có thể xem hoặc in hoặc kết xuất ra EXCEL theo khuôn dạng đã định sẵn gíup người sử dụng có thể thay đổi, chỉnh sửa báo biểu một cách thuận tiện.
 • Kết xuất ra được các báo biểu trực tiếp hoặc tích hợp cho phép xử lý số liệu trên Excel với đầy đủ mẫu biểu và định dạng, phục vụ cho báo cáo lên các cơ quan cấp trên cũng như trợ giúp cho việc quản trị công tác tài chính kế toán tại đơn vị một cách kịp thời và chính xác.
 • Chạy được trên môi trường nhiều người sử dụng (mạng LAN, WAN)
 • Chương trình phân quyền sử dụng các chức năng, có chế độ ghi nhật ký sử dụng chương trình nhằm phát hiện sai sót và kiểm soát được luồng thông tin.

Đăng ký dùng thử phần mềm Phần mềm kế toán Doanh nghiệp E-ANA 7.0

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Chưa được kiểm tra