Các doanh nghiệp Nhật bản quản lý nhân sự như thế nào ?

phần mềm quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự là một trong các yếu tố quan trọng trọng dẫn đến sựu thành công của doanh nghiệp. Yếu tố này không trực tiếp tạo ra sản phẩm dịch vụ nhưng có vai trò lớn đối với năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp Nhật Bản luôn luôn coi trọng yếu tố quản lý nhân sự.

Mang tới nhân viên những công việc trọn đời.

Nhật bản luôn chú trọng việc xây dựng các công việc trọn đời cho nhân viên. Tạo công ăn việc làm và tạo hiệu quả kinh doanh lâu dài cho doanh nghiệp.

Chính vì vậy mà những nhân sự cấp cao thường có xu hướng ít thay đổi công việc hơn so với các nước trên thế giới. Nhật Bản chú trọng việc quản lý nhân sự cấp cao làm việc trọn đời hơn là những nhân viên làm việc trong thời gian ngắn.

Khi có những biến cố trong hoạt động kinh doanh, các công ty thường giữ lại nhân viên làm việc trọn đời và cho họ hưởng những lợi ích mà nhân viên khác khó có thể có được.

Sự tham gia ý kiến của nhân viên trong công ty

Các doanh nghiệp Nhật Bản thường khuyến khích sự hợp tác giữa người lao động và người quản trị bằng cách phân chia quyền lãnh đạo.

Nhân viên được tham gia các hoạt động quản trị của công ty. Đây là quá trình hợp tác giữa người lao động với nhà quản trị trong việc đưa ra quyết định và các chính sách kinh doanh.

Nhà quản lý nhân sự cao cấp đảm bảo nhân viên đều được tham gia đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp ngay từ những vấn đề nhỏ nhất. Việc lắng nghe nhân viên cũng giúp lãnh đạo có thêm nhiều ý tưởng và thực hiện một cách phù hợp nhất.

Kỹ năng làm việc nhóm

phần mềm quản lý nhân sự

Các nhà quản lý cấp cao Nhật Bản đẩy mạnh phương pháp làm việc nhóm. Điều này giúp nhân viên sẽ quan tâm làm việc nhiều hơn thay vì chỉ hoàn thành nhiệm vụ của bản thân mình. Nó cũng là động lực gắn kết nhân viên đồng thời hỗ trợ nhân viên làm việc hiệu quả.

Các nhân viên có thể thay phiên làm các công việc trong nhóm để giảm sự nhàm chán và phát triển khả năng thay thế khi một ai đó trong nhóm vắng mặt.

Năng xuất làm việc nhóm thường sẽ cao hơn so với làm việc độc lập. Chính vì vậy mà làm việc nhóm sẽ nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên, phục vụ chính lợi ích của bản thân và doanh nghiệp.

Đào tạo các nhà quản lý chi nhánh ngoài nước

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản rất chú trọng tới việc đào tạo, huấn luyện nhân sự cấp cao thông qua việc học tập tại các nước tiên tiến. Nhiệm vụ của các nhà quản trị chi nhánh ở nước ngoài thường rộng hơn so với trong nước. Họ phải đương đầu với những khó khăn về thông tin liên lạc giữa các cơ quan đầu não của công ty và chi nhánh.

Tại Nhật Bản việc đào tạo nhân viên ở nước ngoài là xây dựng những kiến thức tổng quát cho các nhà quản trị và trang bị cho các nhà quản trị phương pháp để giải quyết những tính huống đặc biệt thường xảy ra đối với những người xa xứ.

Xây dựng môi trường làm việc

Xây dựng một môi trường làm việc tin tưởng lẫn nhau giúp doanh nghiệp đảm bảo công tác ổn định nhân sự cũng như giảm bớt mức độ chuyển giao lao động, lao động ổn định cũng mang tới nguồn năng lượng tích cực giúp lao động thoải mái và hòa hợp với lãnh đạo.

Các bạn có thể quan tâm

Phần mềm kế toán online

Phần mềm kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần mềm quản lý nhân sự