Công việc cần làm của kế toán trong tháng 5/2020

Trong tháng 5, do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 nhiều doanh nghiệp được lùi lại thời gian nộp thuế. ANA xin chia sẻ với anh chị kế toán những công việc trong tháng 5/2020 cần phải làm.

phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán ANA

Thông báo biến động lao động của doanh nghiệp tháng 04/2020 (nếu có)

 • Nếu doanh nghiệp có biến động tăng hoặc giảm số lượng lao động trong tháng 4, thì kế toán cần phải thực hiện thống báo đến trung tâm dịch vụ việc làm, nơi đặt trụ sở trước ngày 03/5. Vấn đề này được quy định ở khoản 2 điều 16 thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
 • Nếu Doanh nghiệp không có bất cứ thay đổi gì về lao động. Doanh nghiệp không phải thực hiện thông báo này.

Nộp hồ sơ kê khai quý 1/2020 ( nếu chưa nộp)

 • Thời hạn nộp hồ sơ kê khai của quý I năm 2020 được quy định trong điểm b khoản 3 điều 10 và khoản 4 điều 9 Thông tư 156/2013/TT-BTC cụ thể:
 • Kế toán viên phải nộp tờ khai thuế TNCN và tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp. Theo đúng như quy định, thời hạn để nộp khai của quý sẽ chậm nhất vào ngày thứ 30 của tháng tiếp theo khi phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Do vậy thời gian kế toán phải nộp vào ngày 30/4. Nhưng do là ngày nghỉ lễ nên được lùi lại đến ngày 04/05.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/2020

 •  Kế toán cần thực hiện báo cáo tình hình sử dụng theo quý (dành cho những doanh nghiệp không nằm trong nhóm rủi do cao về thuế). Theo quy định trong điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất ngày 30 tháng tiếp theo khi phát sinh nghĩa vụ thuế. Cùng với lý do trùng ngày ngỉ lễ 30/4 nên được lùi lại đến ngày 04/05.

Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của tháng 4/2020

 • Theo quy định trong điểm a khoản 3 điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC. Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/5/2020
 • Việc thực hiện nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân chỉ cần thực hiện khi có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 4/2020

 • Căn cứ điểm a khoản 3 điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC. Thời hạn nộp muộn nhất 20/5/2020.
 • Thực hiện kê khai theo tháng nếu doanh nghiệp có tổng doanh thu khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ năm trước liền kế trên 50 tỷ.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong tháng 4/2020

 • Căn cứ khổ thứ 2 điều 27 thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 4 điều 5 thông tư 119/2014/TT-BTC.
 • Thời hạn cuối cùng là ngày 20/5/2020.Thời hạn này áp dụng đối với các doanh nghiệp cụ thể như:
 • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in hoặc tự đặt in. Những doanh nghiệp này đã có hành vi vi phạm không sử dụng hóa đơn điện tử đặt in.
 • Doanh nghiệp mua hóa đơn của cơ quan thuế và thuộc vào nhóm rủi do cao về thuế.

Trích nộp kinh phí công đoàn doanh nghiệp tháng 5/2020

 • Quy định trong điều 5, điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP nêu dõ thời hạn nộp phí công đoàn cho doanh nghiệp vào ngày 31/5/2020. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bện covid-19 nên một số doanh nghiệp được lùi thời gian đóng phí đến ngày 30/6/2020 theo công văn số 245/TLĐ

Trích nộp tiền bảo hiểm bắt buộc tháng 5/2020

 • Thời hạn trích bảo hiểm bắt buộc thắng 5/2020 là ngày 31/5/2020 được quy định rõ trong khoản 1 điều 7 quy định ban hành kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH.
 • Trên đây là những công việc cần làm trong tháng 5/2020 mà ANA xin chia sẻ với quý vị. Theo đó, trừ những doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch covid mà đã có quy định tạm ngưng, lùi thời hạn nộp thuế thic các doanh nghiệp khác vẫn thực hiện kê khai như thời hạn đã quy định.
 • ANA đem đến những giải pháp tối ưu tuân thủ đúng các quy định về thuế về việc sử dụng phần mề kế toán tích hợp hóa đơn điện tử đảm bảo dữ liệu hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.

Có thể các bạn quan tâm