Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ dùng cho đối tượng nào

Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ mang tới cho khách hàng rất nhiều tính năng ưu việt. Đồng thời cũng là công cụ cho mọi doanh nghiệp quản trị thông tin một cách tốt nhất. Đặc biệt, tiết kiệm rất nhiều từ chi phí cho tới thời gian, nhân lực….

Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Triển khai phần mềm kế toán cho doanh nghiệp

1. Đối tượng sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ tất nhiên là để sử dụng cho những đơn vị phù hợp. Vừa và nhỏ sẽ được phân chia ra các ngành nghề sau:

Với doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ là các doanh nghiệp sử dụng trong các ngành nghề như:

 • Lĩnh lực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng

Tức là những doanh nghiệp có tổng doanh thu không vượt quá 50 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn không vượt quá 20 tỷ đồng. Số lao động không vượt quá 100 người

 • Lĩnh vực thương mại và dịch vụ

Tức là doanh nghiệp có tổng doanh thu không vượt quá 100 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn thì không vượt quá 50 tỷ đồng. Số lao động không vượt quá 50 người

Với doanh nghiệp vừa

Doanh nghiệp vừa thường được áp dụng cho các đơn vị kinh doanh như:

 • Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản

Những đơn vị có tổng doanh thu không vượt quá 200 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn không vượt quá 100 tỷ đồng. Số người lao động không vượt quá 200 người

 • Lĩnh vực thương mại và dịch vụ

Nơi có tổng doanh thu không vượt quá 300 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng. Số lao động không vượt quá 100 người.

Ngoài ra, các dịch vụ, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực khác có thể liên hệ trực tiếp với ANA. Chúng tôi sẽ tư vấn để bạn biết mình nên sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp nào.

Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phần mềm kế toán có tính bảo mật cực cao

2. Tính năng nổi bật của phần mềm kế toán doanh nghiệp

Phần mềm kế toán doanh nghiệp E – ANA 7.0 chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ thông tin và hệ thống nghiệp vụ tài chính. Từ đó mang tới lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

 • Nhờ khả năng linh hoạt, dễ sử dụng mà khách hàng có thể tự thiết lập báo cáo, lựa chọn phương án hạch toán… cụ thể
 • Khi đã có phần mềm kế toán E – ANA 7.0 sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều khâu. Nhập liệu các nghiệp vụ kế toán -> kiểm tra số liệu -> làm các tính toán -> xuất dữ liệu ra sổ sách báo cáo….
 • Các phân hệ trong phần mềm này phải kể đến như:
 • Module Kế toán quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
 • Module Kế toán quản lý thanh toán công nợ tạm ứng.
 • Module Kế toán Tổng hợp.
 • Module Kế toán Công nợ phải thu, phải trả
 • Module Kế toán quản lý vật tư hàng hóa, kho hàng.
 • Module quản lý tài sản cố định (tăng giảm tài sản và tự động tính khấu hao).
 • Module Kế toán quản lý nhiều đơn vị.
 • Module Kế toán thuế giá trị gia tăng.
 • Module kế toán Lương và thuế thu nhập cá nhân.
 • Hệ thống tra cứu chứng từ.
 • Hệ thống các Báo cáo (Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị)