Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2020

hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thời điểm cuối năm cá nhân cần tổng hợp lại mức chịu thuế thu nhập phải nộp. Xem xét mức thu nhập đã phải chịu thuế chưa hoặc thuế nộp đã phù hợp chưa. Nếu thuế TNCN nộp thừa hoặc số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp, Cá nhân có thể làm thủ tục để hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ pháp lý

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ thông tư 111/2013/TT-BTC và điều 23 thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như:

  •  Việc hoàn thuế thu nhập các nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
  • Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.
  • Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.
  • Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Vậy điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân gồm:

  • Cá nhân nộp thừ tiền thuế thu nhập cá nhân
  • Tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN ( tờ khai quyết toán thuế) phải có mã số thuế cá nhân
  • Có đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế cần những thủ tục như sau:

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước  theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành theo thông tư 156/2013/TT-BTC

Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN

Bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Khi nộp hồ sơ cần có chứng mình thư, bản sao hợp đồng lao động.

Đối với cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trước tiên, cần khẳng định rằng thủ tục quyết toán thuế TNCN không phải là thủ tục bắt buộc đối với trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế.

Cá nhân chỉ thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế khi có số thuế nộp thừa và cần hoàn thuế TNCN.

Cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, Khi thực hiện thủ tục quyết toán thuế  cá nhân ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế” hoặc chỉ tiêu [49] – “ Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành theo thông tư thông tư 92/2015/TT-BTC.

Như vậy số thuế nộp thừa sẽ được hoàn thuế hoặc bù trừ vào số thuế phải nộp ở kỳ tiếp theo.

Với 20 năm phát triển phần mềm kế toán ANA có đầy đủ các nghiệp vị kế toán – tài chính, trên đây là những phát lý và thủ tục để thực hiện hoàn thuế thu nhập cá nhân mà ANA muốn chia sẻ đến các bạn

Có thể các bạn quan tâm