Mốc thời gian cần lưu ý về hóa đơn điện tử

Thông tư  68/2019/TT-BTC được ban hành vào ngày 30/9/2019.  Hướng dẫn thực hiện nghị định 119/2018/NĐ-CP của chính phủ về hóa HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Thông tư 68/2019/TT-BTC  chính thức được ban hành hướng dẫn nghị định 119/2018/NĐ-CP  của chính phủ

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử như: Nội dung hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Mốc thời gian cần lưu ý về hóa đơn điện tử theo Thông tư  68/2019/TT-BTC

phần mềm hóa đơn điện tử

Mốc thời gian cần lưu ý

1. Trước ngày 01/11/2018

Doanh nghiệp đã thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử hoặc đăng ký sử dụng HĐĐT của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 thì vẫn tiếp tục sử dụng tiếp.

1. Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020

Từ ngày 01/11/2018  đến ngày 31/10/2020, nếu cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức , hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định nghị định 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn thông tư 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp. Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại nghị định 51/2010/NĐ-CP, nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Chú ý mốc thời gian từ ngày 01/11/2020

Doanh nghiệp, tổ chức  khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại thông tư 68/2019/TT-BTC

3. Đối với trường hợp đặc biệt

Cơ sở giáo dục, y tế công lập sử dụng phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng và chuyển đổi theo lộ trình của bộ tài chính.

Khi chuyển đổi sử dụng hóa đơn doanh nghiệp nên lưu ý

Trên thị trương hiện nay đang rất nhiều đơn vị cung cấp phần mềm HĐĐT. Có những đơn vị uy tín. Nhưng bên cạnh đấy vẫn có nhiều đơn vị không uy tín đánh lừa người sử dụng, chi phí đắt lại khó dùng.

Chính vì vậy, trước khi quyết định sử dụng nhà cung cấp nào các bạn cần phải tìm hiểu và chọn nhà cung cấp uy tín. Cũng như chế độ hỗ trợ sử dụng của đơn vị cung cấp.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp phù hợp và uy tín với doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, đặc biệt trong quá trình sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử.

Phần mềm hóa đơn điện tử ANA

phần mềm kế toán

Tính năng ưu việt, ổn định - cùng với dịch vụ hỗ trợ 24/7 và những điểm mạnh như:

  • Giao điện thân thiện với người dùng, dễ sử dụng
  • Quản lý hóa đơn tiện lợi có thể quản lý trên mobile
  • Đa dạng mẫu hóa đơn - thiết kế theo yêu cầu
  • Hỗ trợ khách háng in hàng loạt hóa đơn điện tử,

Với những tính năng và ưu điểm trên.  ANA đảm bảo sẽ mang đến quý khách hàng sự hài lòng khi sử dụng.